HE 94/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturmavirastosta annetun lain kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tapaturmavirastosta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.10.1996

Säädöskokoelma
1528/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tapaturmavirastosta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Peltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1441

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1587

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/1995 vp
Valmistunut

29.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 70/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 72/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1859

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2166

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1995

Vastaus
EV 54/1995 vp