Valtiopaivaasia HE 94/2008

HE 94/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista

Päätökset

1. Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista

Vahvistettu

23.01.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
19/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.2008

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Peltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.2008 Päättynyt PTK 71/2008 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/2008 vp
Valmistunut

02.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 ja 6 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2008 Päättynyt PTK 118/2008 3
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2008 Päättynyt PTK 120/2008 17
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2008

​​​​