Valtiopaivaasia HE 94/2012

HE 94/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 - 2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 - 2015

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
699/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
700/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 - 2015

2. Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012 11
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012 11
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012 12
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012 12
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/2012 vp
Valmistunut

23.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2012 Päättynyt PTK 104/2012 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.2012

​​​​