Valtiopaivaasia HE 94/2013

HE 94/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
162/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
163/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
164/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
165/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
166/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
167/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 16 ja 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
168/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki arvo-osuustileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
169/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
170/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
171/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
172/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
173/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
174/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
175/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
176/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
177/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
178/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki maksupalvelulain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
179/2014
Päätös

Hyväksytty

19. Laki maksulaitoslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
180/2014
Päätös

Hyväksytty

20. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
181/2014
Päätös

Hyväksytty

21. Laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
182/2014
Päätös

Hyväksytty

22. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
183/2014
Päätös

Hyväksytty

23. Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
184/2014
Päätös

Hyväksytty

24. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
185/2014
Päätös

Hyväksytty

25. Laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
186/2014
Päätös

Hyväksytty

26. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
187/2014
Päätös

Hyväksytty

27. Laki vakuutusyhtiölain 2 ja 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
188/2014
Päätös

Hyväksytty

28. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 15 ja 22 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
189/2014
Päätös

Hyväksytty

29. Laki vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
190/2014
Päätös

Hyväksytty

30. Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n ja 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
191/2014
Päätös

Hyväksytty

31. Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2014

Voimaantulo

15.03.2014

Säädöskokoelma
192/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista

2. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

3. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

4. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

5. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta

6. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

7. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 16 ja 26 §:n muuttamisesta

8. Laki arvo-osuustileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

9. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

10. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

11. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

12. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

13. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

14. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

15. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

16. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta

17. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

18. Laki maksupalvelulain 3 §:n muuttamisesta

19. Laki maksulaitoslain 3 §:n muuttamisesta

20. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

21. Laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta

22. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

23. Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

24. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

25. Laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta

26. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta

27. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

28. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 15 ja 22 b §:n muuttamisesta

29. Laki vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta

30. Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n ja 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

31. Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.09.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.2013 Päättynyt PTK 79/2013 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 38/2013 vp
Valmistunut

18.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 4., 6.-8., 11., 12. ja 14.-31. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3., 5., 9., 10. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 43/2013 vp
Valmistunut

05.12.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.2014 Päättynyt PTK 6/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2014 Päättynyt PTK 10/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.2014

Vastaus
EV 4/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin