Valtiopaivaasia HE 95/1992

HE 95/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1504/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1507/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1511/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

2) Laki valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

3) Laki EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.1992

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Satuli

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2458

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1992 Keskeytynyt PTK 87/1992 2688
17.06.1992 Päättynyt PTK 88/1992 2757
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 16/1992 vp
Valmistunut

15.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/1992 vp
Valmistunut

22.09.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 4/1992 vp
Valmistunut

22.09.1992

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 4/1992 vp
Valmistunut

08.09.1992

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 3/1992 vp
Valmistunut

11.09.1992

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 3/1992 vp
Valmistunut

15.09.1992

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 4/1992 vp
Valmistunut

11.09.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/1992 vp
Valmistunut

15.09.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 3/1992 vp
Valmistunut

15.09.1992

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/1992 vp
Valmistunut

17.09.1992

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 2/1992 vp
Valmistunut

24.09.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 2/1992 vp
Valmistunut

15.09.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 3/1992 vp
Valmistunut

10.09.1992

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1992 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1992 Keskeytynyt PTK 132/1992 3808
22.10.1992 Päättynyt PTK 133/1992 3853
Huomautus

Käsitelty yhdessä HE 217/1992 kanssa

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992 3918
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.1992 Päättynyt PTK 135/1992 3964 1-7

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 § VJ 67 § 1) VJ 69 § 1 mom 2) VJ 69 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1992

​​​​