HE 95/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
743/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun (lain, LaVM 23/1994 vp) 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
744/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki pakkokeinolain 3 luvun 1 §:n (ja 5 luvun 1 §:n, LaVM 23/1994 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
745/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
746/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
747/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun (lain, LaVM 23/1994 vp) 6 luvun muuttamisesta

3) Laki pakkokeinolain 3 luvun 1 §:n (ja 5 luvun 1 §:n, LaVM 23/1994 vp) muuttamisesta

4) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

5) Laki esitutkintalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2208

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/1994 vp
Valmistunut

19.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 2/1994 vp
Valmistunut

19.04.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 4/1994 vp
Valmistunut

10.05.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 179/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.01.1995 Päättynyt PTK 183/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.01.1995 Keskeytynyt PTK 184/1994
27.01.1995 Päättynyt PTK 185/1994 26-28
Istuntopöytäkirjan sivu

6992

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7032

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1