Valtiopaivaasia HE 95/1996

HE 95/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
777/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Niemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2603

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2758

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1996 vp
Valmistunut

10.09.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.09.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 101/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1996 Päättynyt PTK 102/1996 3100

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1996 Päättynyt PTK 103/1996 3185
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.1996 Päättynyt PTK 107/1996 3256

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.09.1996