Valtiopaivaasia HE 95/2005

HE 95/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.2006

Voimaantulo

01.03.2006

Säädöskokoelma
125/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.06.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Brisson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.2005 Päättynyt PTK 84/2005 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2005 vp
Valmistunut

16.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 88/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 34/2005 vp
Valmistunut

13.10.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2005 Keskeytetty PTK 121/2005 3
18.11.2005 Päättynyt PTK 122/2005 3 10
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2005 Keskeytetty PTK 124/2005 22
25.11.2005 Päättynyt PTK 126/2005 5 28
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​