Valtiopaivaasia HE 95/2012

HE 95/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013

(Budjetti 2013 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2013

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
959/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2013

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2012 Keskeytetty PTK 81/2012 1
19.09.2012 Keskeytetty PTK 82/2012 1
20.09.2012 Keskeytetty PTK 83/2012 1
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012 2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2012 vp
Valmistunut

13.12.2012

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2013 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että edellä ehdotetut 11 lausumaa hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-227, 229-424 ja 426-602/2012 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 4/2012 vp
Valmistunut

23.10.2012

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 7/2012 vp
Valmistunut

17.10.2012

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 14/2012 vp
Valmistunut

19.10.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 10/2012 vp
Valmistunut

09.10.2012

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 14/2012 vp
Valmistunut

18.10.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 22/2012 vp
Valmistunut

19.10.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 7/2012 vp
Valmistunut

19.10.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 10/2012 vp
Valmistunut

19.10.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 15/2012 vp
Valmistunut

19.10.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 37/2012 vp
Valmistunut

18.10.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 5/2012 vp
Valmistunut

17.10.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 16/2012 vp
Valmistunut

18.10.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 13/2012 vp
Valmistunut

18.10.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2012 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt. Pääluokat 21,22,23: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2012 Keskeytetty PTK 132/2012 14
Huomautus

Pääluokat 24,25,26,27,28: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2012 Keskeytetty PTK 133/2012 2 1-46
Huomautus

Pääluokat 21-28: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 29-32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2012 Keskeytetty PTK 134/2012 1 1-230
Huomautus

Pääluokat: 29-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 33,35,36: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.2012 Päättynyt PTK 135/2012 1 77-112
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 135/2012 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11 - 13, 15, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1 - 227, 229 - 424 ja 426 - 602/2012 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 33,35,36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.12.2012

Kirjelmä
EK 36/2012 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​