Valtiopaivaasia HE 96/1993

HE 96/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkelainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1528/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1529/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1530/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) (Uusi laki: Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta, StVM 58/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

*)

Säädöskokoelma
1531/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

5) (Uusi laki: Laki valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain muuttamisesta, StVM 58/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1532/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2) Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3) Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

4) (Uusi laki: Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta, StVM 58/1993)

5) (Uusi laki: Laki valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain muuttamisesta, StVM 58/1993)

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2208

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 58/1993 vp
Valmistunut

14.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/1993 vp
Valmistunut

13.12.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 178/1993 5649

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Keskeytynyt PTK 180/1993 5673
17.12.1993 SuV:aan PTK 181/1993 5690 1-8
17.12.1993 Päättynyt PTK 182/1993 5701
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 182 17.12.1993 5701

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 8/1993 vp
Valmistunut

17.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1993 Päättynyt PTK 185/1993 5775 5
Huomautus

*) 4) Laki tulee voimaan tämän lain vahvistamista lähinnä seuraavien edustajanvaalien toimittamiskuukauden 1 päivänä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot