HE 96/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoiteverosta annetun lain kumoamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lannoiteverosta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
533/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lannoiteverosta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1328

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/1994 vp
Valmistunut

10.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 58/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 59/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 60/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1642

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.1994 Päättynyt PTK 62/1994 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1789

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.1994