Valtiopaivaasia HE 96/1997

HE 96/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki merityöaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.1997

Voimaantulo

01.11.1997

Säädöskokoelma
942/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.1997

Voimaantulo

01.11.1997

Säädöskokoelma
943/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merityöaikalain muuttamisesta

2) Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.06.1997

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lonka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.06.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Poistettu PTK 92/1997
16.06.1997 Päättynyt PTK 93/1997

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 11/1997 vp
Valmistunut

12.09.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.09.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1997 Päättynyt PTK 109/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.09.1997 Päättynyt PTK 110/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1997 Päättynyt PTK 115/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.1997

​​​​