Valtiopaivaasia HE 96/1998

HE 96/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Tietosuojalaki )

Huomautus

95/46/EY

Päätökset

1) Henkilötietolaki

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
523/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
524/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
525/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Uusi laki: Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta, HaVM 26/1998 vp

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
526/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Henkilötietolaki

2) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

3) Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n muuttamisesta

4) Uusi laki: Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta, HaVM 26/1998 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.07.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.09.1998 Päättynyt PTK 98/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/1998 vp
Valmistunut

29.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 25/1998 vp
Valmistunut

13.10.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.1999 Päättynyt PTK 198/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1999 Päättynyt PTK 200/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.02.1999