HE 96/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asuntorahoituslainsäädännön rahayksikkömuutoksiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aravalain muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
698/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
699/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
700/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
701/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki asuntosäästöpalkkion suorittamisesta ennen vuotta 1993 tehdyissä asuntosäästösopimuksissa

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
702/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki asuntosäästöpalkkiolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
703/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravalain muuttamisesta

2. Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

5. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

6. Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

7. Laki asuntosäästöpalkkion suorittamisesta ennen vuotta 1993 tehdyissä asuntosäästösopimuksissa

8. Laki asuntosäästöpalkkiolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Johtaja Junkkari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2000 Päättynyt PTK 95/2000
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/2001 vp
Valmistunut

17.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 2., 4., 5., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, ja että 3. ja 6. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.2001 Päättynyt PTK 64/2001
Päätös

1., 2., 4., 5., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 3. ja 6. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 2., 4., 5., 7. ja 8. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. ja 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.2001

Vastaus
EV 56/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin