Valtiopaivaasia HE 96/2002

HE 96/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verkkotunnuslaiksi sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Verkkotunnuslaki

Vahvistettu

13.03.2003

Voimaantulo

01.09.2003

Säädöskokoelma
228/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2003

Voimaantulo

01.09.2003

Säädöskokoelma
229/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Verkkotunnuslaki

2. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.06.2002

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002 8
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 23/2002 vp
Valmistunut

09.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 54/2002 vp
Valmistunut

11.12.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 178/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.2003 Päättynyt PTK 179/2002 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.2003 Päättynyt PTK 183/2002 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.03.2003

​​​​