Valtiopaivaasia HE 96/2004

HE 96/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
728/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
729/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2004 Päättynyt PTK 62/2004 12
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/2004 vp
Valmistunut

22.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.06.2004 Päättynyt PTK 82/2004 6 68, 69
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.06.2004 Päättynyt PTK 83/2004 3 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004

​​​​