Valtiopaivaasia HE 96/2011

HE 96/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain ja valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1447/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1448/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1449/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1450/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1451/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

2. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3. Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

4. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

5. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Työmarkkinalakimies Isomäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2011 vp
Valmistunut

22.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2011 Päättynyt PTK 75/2011 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011 28
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2011

​​​​