HE 97/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rekisterihallintolaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Rekisterihallintolaiksi

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
166/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Rekisterihallintolaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1590

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1616

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/1995 vp
Valmistunut

13.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 138/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3767

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1996 Päättynyt PTK 6/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

81

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.1996

Vastaus
EV 5/1996 vp