Valtiopaivaasia HE 97/1996

HE 97/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eduskunnan kansainvälisten sihteeristöjen hallinnon uudelleenjärjestämiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
744/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
745/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
746/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
747/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
748/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
749/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

2) Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

3) Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

5) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6) Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.06.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2761

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.1996 Päättynyt PTK 96/1996 2843

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/1996 vp
Valmistunut

19.09.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 110/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1996 Päättynyt PTK 111/1996 3441

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996 3559
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3585

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.1996