Valtiopaivaasia HE 97/1997

HE 97/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki sähköisestä viestinnästä oikeudenkäyntiasioissa)

Päätökset

1) Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki sähköisestä viestinnästä oikeudenkäyntiasioissa)

Vahvistettu

20.03.1998

Voimaantulo

01.05.1998

Säädöskokoelma
199/191997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki sähköisestä viestinnästä oikeudenkäyntiasioissa)

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.06.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.09.1997 Päättynyt PTK 99/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/1998 vp
Valmistunut

10.02.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 9/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.1998 Päättynyt PTK 10/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.1998 Päättynyt PTK 18/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.1998 Päättynyt PTK 19/1998 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.03.1998

Vastaus
EV 6/1998 vp

​​​​