Valtiopaivaasia HE 97/2001

HE 97/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.11.2001

Säädöskokoelma
858/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.11.2001

Säädöskokoelma
859/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Halen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001 9
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/2001 vp
Valmistunut

02.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2001 Päättynyt PTK 110/2001 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.10.2001

​​​​