Valtiopaivaasia HE 97/2002

HE 97/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.2002

Voimaantulo

01.12.2002

Säädöskokoelma
943/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.06.2002

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lemola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002 9
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 5/2002 vp
Valmistunut

09.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 20
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2002 Päättynyt PTK 121/2002 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.2002

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin