Valtiopaivaasia HE 97/2007

HE 97/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1504/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1505/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2007

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2007 Päättynyt PTK 61/2007 2
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 12/2007 vp
Valmistunut

04.12.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/2007 vp
Valmistunut

09.11.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2007 Päättynyt PTK 95/2007 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2007 Päättynyt PTK 99/2007 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2007

​​​​