Valtiopaivaasia HE 97/2009

HE 97/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Päätökset

1. Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Vahvistettu

06.11.2009

Voimaantulo

11.11.2009

Säädöskokoelma
822/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 31
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 17/2009 vp
Valmistunut

13.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2009 Keskeytetty PTK 93/2009 3
16.10.2009 Päättynyt PTK 94/2009 2 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2009 Keskeytetty PTK 95/2009 30
21.10.2009 Päättynyt PTK 96/2009 2 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.2009

​​​​