Valtiopaivaasia HE 97/2010

HE 97/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
14/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
15/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
16/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
17/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
18/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
19/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
20/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eläintenpitokieltorekisteristä

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
21/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
22/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

5. Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain 38 §:n muuttamisesta

6. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

7. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

8. Laki eläintenpitokieltorekisteristä

9. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.06.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.06.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2010 Päättynyt PTK 78/2010 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/2010 vp
Valmistunut

21.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2., 4.-7. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 3. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.2010 Päättynyt PTK 107/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010 25
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.2010