Valtiopaivaasia HE 98/1995

HE 98/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain ja arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

15.12.1995

Säädöskokoelma
1386/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

15.12.1995

Säädöskokoelma
1387/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

2) Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.09.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1590

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995 1616

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 21/1995 vp
Valmistunut

14.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 100/1995 2649

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1995 Päättynyt PTK 101/1995 2658
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995 2673

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

​​​​