Valtiopaivaasia HE 98/1999

HE 98/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
34/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
35/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
36/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
37/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Eduskunnan kirjastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
38/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

2. Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

5. Laki Eduskunnan kirjastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.1999

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999 14
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/1999 vp
Valmistunut

10.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 123/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1999 Päättynyt PTK 124/1999 2
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1999 Päättynyt PTK 125/1999 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999