Valtiopaivaasia HE 98/2007

HE 98/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1053/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1054/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

2. Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2007

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kouhia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2007 Päättynyt PTK 61/2007 3
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 8/2007 vp
Valmistunut

08.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2007 Päättynyt PTK 76/2007 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2007 Päättynyt PTK 78/2007 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.2007

​​​​