Valtiopaivaasia HE 99/1993

HE 99/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki alueiden kehittämisestä

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1135/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1138/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alueiden kehittämisestä

2) Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1993

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Perttunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.06.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2143

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2210 1

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/1993 vp
Valmistunut

16.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 5 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 142/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1993 Päättynyt PTK 145/1993 4236

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1993 SuV:aan PTK 146/1993 4338 1-5
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 4489
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 151 26.11.1993

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 3/1993 vp
Valmistunut

24.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993 4516
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 4574 6-8

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1993

​​​​