HE 99/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki alueiden kehittämisestä

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1135/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1138/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alueiden kehittämisestä

2) Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Perttunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.06.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2143

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2210

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/1993 vp
Valmistunut

16.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 5 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 142/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1993 Päättynyt PTK 145/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1993 SuV:aan PTK 146/1993 1-5
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4338

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 151 26.11.1993

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 3/1993 vp
Valmistunut

24.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 6-8
Istuntopöytäkirjan sivu

4516

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1993