HE 99/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
906/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Nordberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

2761

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.1996 Päättynyt PTK 94/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2821

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 13/1996 vp
Valmistunut

22.10.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 123/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1996 Poistettu PTK 124/1996
23.10.1996 Päättynyt PTK 125/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4018

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4068

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1996

Vastaus
EV 136/1996 vp