HE 99/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1183/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Ulkoasiainsihteeri Nenonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.09.1997 Päättynyt PTK 99/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 17/1997 vp
Valmistunut

02.10.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 119/1997 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1997 Päättynyt PTK 120/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.1997 Päättynyt PTK 124/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.1997

Vastaus
EV 127/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

HaVM:n 1. ponsi