HE 99/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

15.08.1999

Säädöskokoelma
735/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hörkkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.09.1998 Päättynyt PTK 98/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 9/1998 vp
Valmistunut

24.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 113/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.1998 Päättynyt PTK 114/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.1998 Päättynyt PTK 116/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1998 Päättynyt PTK 118/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.10.1998

Vastaus
EV 99/1998 vp