Valtiopaivaasia HE 99/2008

HE 99/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmismatkaliikkeistä ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valmismatkaliikkeistä

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
939/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
940/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valmismatkaliikkeistä

2. Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Knuuti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.2008 Päättynyt PTK 71/2008 7
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2008 vp
Valmistunut

21.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2008 Päättynyt PTK 97/2008 3
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2008 Päättynyt PTK 100/2008 21
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2008

​​​​