Valtiopaivaasia HE 99/2010

HE 99/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Kuluttajaturvallisuuslaki

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
920/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
921/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kuluttajaturvallisuuslaki

2. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.06.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Cantell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.06.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2010 Päättynyt PTK 78/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 43/2010 vp
Valmistunut

04.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2011 Päättynyt PTK 153/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2011

​​​​