Valtiopaivaasia HE 99/2014

HE 99/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

21.11.2014

Säädöskokoelma
877/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

21.11.2014

Säädöskokoelma
878/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

21.11.2014

Säädöskokoelma
879/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.08.2014

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sotaniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.2014 Päättynyt PTK 73/2014 12
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 11/2014 vp
Valmistunut

07.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2014 Päättynyt PTK 95/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2014 Päättynyt PTK 98/2014 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​