K 10/2001 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

14.03.2001

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2001 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2001 Päättynyt PTK 89/2001
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 10/2001 vp
Valmistunut

26.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2001 Päättynyt PTK 128/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.11.2001

Kirjelmä
EK 27/2001 vp