Valtiopaivaasia K 10/2002

K 10/2002 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

20.03.2002

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

31.05.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2002 Päättynyt PTK 72/2002 8
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 20/2002 vp
Valmistunut

13.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 204/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2003 Poistettu PTK 205/2002 9
14.02.2003 Päättynyt PTK 207/2002 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.02.2003

Kirjelmä
EK 48/2002 vp

​​​​