Valtiopaivaasia K 10/2003

K 10/2003 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

11.04.2003

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

18.06.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.06.2003 Poistettu PTK 43/2003 1
12.09.2003 Keskeytetty PTK 56/2003 3
16.09.2003 Päättynyt PTK 58/2003 6
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/2004 vp
Valmistunut

16.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 7/2004 vp
Valmistunut

02.04.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 7/2004 vp
Valmistunut

28.04.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.09.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.09.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.2004 Päättynyt PTK 95/2004 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

29.09.2004

Kirjelmä
EK 11/2004 vp

​​​​