K 10/2014 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

03.04.2014

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2014 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.2014 Päättynyt PTK 48/2014
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 4/2014 vp
Valmistunut

15.05.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.2014 Päättynyt PTK 56/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

27.05.2014

Kirjelmä
EK 16/2014 vp