Valtiopaivaasia K 11/2000

K 11/2000 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1999

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

31.03.2000

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.2000 Päättynyt PTK 110/2000 3
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/2001 vp
Valmistunut

19.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 7.9.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2001 Päättynyt PTK 90/2001 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

17.09.2001

Kirjelmä
EK 21/2001 vp

Asiasanat