Valtiopaivaasia K 11/2007

K 11/2007 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2006

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

21.02.2007

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2007 Päättynyt PTK 46/2007 2
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 13/2007 vp
Valmistunut

11.12.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2007 Päättynyt PTK 97/2007 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

17.12.2007

Kirjelmä
EK 30/2007 vp

​​​​