Valtiopaivaasia K 12/2007

K 12/2007 vp

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

29.06.2007

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2007 Poistettu PTK 47/2007 4
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 28
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 26
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 25
21.09.2007 Poistettu PTK 52/2007 24
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007 11
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 1/2007 vp
Valmistunut

16.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta edellyttää hallituksen ottavan asianmukaisesti huomioon ne toimenpiteet, jotka talousarviolausumista on mietinnössä todettu, ja että eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin tilinpäätöskertomuksen antamiseksi eduskunnalle sellaisella aikataululla, että eduskunta voi käsitellä tilinpäätöskertomuksen kevätistuntokaudella.

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 5/2007 vp
Valmistunut

19.10.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2007 Keskeytetty PTK 85/2007 2
23.11.2007 Päättynyt PTK 86/2007 2 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

28.11.2007

Kirjelmä
EK 21/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​