Valtiopaivaasia K 12/2014

K 12/2014 vp

Hallituksen vuosikertomus 2013

Huomautus

Sisältää osat 1-4: Osa 1 Hallituksen vaikuttavuusselvitys, Osa 2 Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset, Osa 3 Tilinpäätöslaskelmat, Osa 4 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta.

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

30.04.2014

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

13.05.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2014 Päättynyt PTK 52/2014 3
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 19.9.2014.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 7/2014 vp
Valmistunut

12.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi merkittävien ICT-hankkeiden tuloksia, kustannuksia ja tuottavuushyötyjä osana hankesalkun seurantaa ja raportoi tuloksista eduskunnalle. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aikaisempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/2014 vp
Valmistunut

17.09.2014

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 3/2014 vp
Valmistunut

26.09.2014

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 7/2014 vp
Valmistunut

12.06.2014

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 21/2014 vp
Valmistunut

23.09.2014

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 14/2014 vp
Valmistunut

12.06.2014

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 4/2014 vp
Valmistunut

11.09.2014

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 33/2014 vp
Valmistunut

11.06.2014

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 7/2014 vp
Valmistunut

11.06.2014

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 9/2014 vp
Valmistunut

19.09.2014

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 6/2014 vp
Valmistunut

18.06.2014

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 27/2014 vp
Valmistunut

12.06.2014

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 4/2014 vp
Valmistunut

05.11.2014

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 6/2014 vp
Valmistunut

11.06.2014

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 16/2014 vp
Valmistunut

10.09.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2014 Poistettu PTK 117/2014 12
28.11.2014 Poistettu PTK 121/2014 8
04.12.2014 Päättynyt PTK 124/2014 5
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 35
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

16.12.2014

Kirjelmä
EK 37/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​