K 13/2001 vp

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2000

Huomautus

Tilimuistutuskertomus: Hallituksen kertomus niistä toimenpiteistä, joihin Eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta v. 1999 ovat antaneet aihetta s.132 ja Verotukiselvitys s. 144. Liite: Valtion tilinpäätösasiakirja 2000

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

07.09.2001

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2001 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.2001 Päättynyt PTK 99/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2001 vp
Valmistunut

09.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää lähettää tämän mietinnön siihen liittyvine muistutuksineen ja ehdotuksineen hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin valiokunnan mietinnössä esille ottamat asiat antavat aihetta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2001 Päättynyt PTK 131/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.11.2001

Kirjelmä
EK 30/2001 vp