K 13/2004 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

31.03.2004

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

22.09.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2004 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2004 Päättynyt PTK 99/2004
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2006 vp
Valmistunut

15.02.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2006 Keskeytetty PTK 10/2006
22.02.2006 Päättynyt PTK 12/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

01.03.2006

Kirjelmä
EK 4/2006 vp

Asiasanat