Valtiopaivaasia K 14/2001

K 14/2001 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

31.08.2001

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2001 Keskeytetty PTK 114/2001 2
16.10.2001 Päättynyt PTK 115/2001 5
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 15/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 203/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2003 Poistettu PTK 205/2002 7
14.02.2003 Päättynyt PTK 207/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.02.2003

Kirjelmä
EK 45/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​