Valtiopaivaasia K 14/2003

K 14/2003 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2002

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

17.03.2003

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2003 Päättynyt PTK 91/2003 7
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2004 vp
Valmistunut

19.02.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.02.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.02.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.2004 Päättynyt PTK 15/2004 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

04.03.2004

Kirjelmä
EK 2/2004 vp