Valtiopaivaasia K 14/2004

K 14/2004 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2003

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

05.05.2004

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.2004 Päättynyt PTK 95/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 15/2004 vp
Valmistunut

03.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 138/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2004 Päättynyt PTK 139/2004 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.12.2004

Kirjelmä
EK 30/2004 vp

​​​​