Valtiopaivaasia K 14/2005

K 14/2005 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2004

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

26.05.2005

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2005 Päättynyt PTK 88/2005 2
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 12/2005 vp
Valmistunut

22.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2005 Päättynyt PTK 125/2005 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

28.11.2005

Kirjelmä
EK 30/2005 vp

​​​​