Valtiopaivaasia K 15/2013

K 15/2013 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

28.06.2013

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2013 Päättynyt PTK 89/2013 6
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 9/2013 vp
Valmistunut

04.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää vaali- ja puoluerahoitusta koskevat uudistamistarpeet.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 4/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2014 Keskeytetty PTK 5/2014 2
11.02.2014 Päättynyt PTK 6/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

K 5/2013 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

13.02.2014

Kirjelmä
EK 1/2014 vp

​​​​